Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Justyna Jaros i Jacek Kassner działający wspólnie w ramach Spółki Cywilnej Kancelaria Podatkowa Justyna Jaros Jacek Kassner s.c. z siedzibą w Prószkowie 46-060, ul. Zamkowa 3/2.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO). Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez zaznaczenie okna „cofam zgodę”, wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kancelariaproszkow.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie będzie niemożliwe.
6. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte) bądź do momentu cofnięcia zgody – jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.