Zajmujemy się doradztwem dla zarówno małych jak i średnich firm.

Mając świadomość złożoności transakcji związanych z przekształceniami własnościowymi zarówno firm prywatnych, jak również podmiotów państwowych, oferujemy kompleksowe usługi doradztwa finansowego w procesach fuzji i przejęć, prywatyzacjach oraz w pozyskiwaniu finansowania.

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji podatkowych
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzanie procedur rejestracyjnych
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego

2_mini

1_mini

Obsługa księgowa

 • Prowadzenie księgowości:
  • księga handlowa
  • książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • karta podatkowa
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgową
 • kontrola oraz weryfikacja poprawności ksiąg oraz ewidencji podatkowych
 • rozliczanie i konsultacje w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, weryfikacja kontrahentów
 • badanie dokumentów księgowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi jak i ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, wszelkich zestawień oraz raportów
 • na życzenie klientów oferujemy również odbiór dokumentów księgowych w siedzibie Państwa Firmy

Obsługa kadrowo- płacowa

Obsługa kadrowa

 • przygotowanie wszelkich umów kształtujących stosunek pracy
 • prowadzenie akt osobowych, dokumentacji pracowniczych
 • sporządzanie dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie trwania zatrudnienia

Obsługa płacowa

 • naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń oraz o dzieło
 • kartoteki wynagrodzeń
 • reprezentacja podatników przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
 • przygotowanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych przez ZUS
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

4

5

Usługi finansowe

Oferujemy naszym klientom doradztwo w zakresie wyboru produktów bankowych, polegające na dobraniu odpowiadającego im produktu bankowego, po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej oraz dostępnych produktów na rynku.

Po otrzymaniu propozycji i najbardziej dogodnego rozwiązania, klient wybiera najkorzystniejszą ofertę.

Dzięki temu oszczędzają państwo czas, który należy poświęcić analizując samodzielnie dostępne produkty bankowe w różnych placówkach.
Oferujemy produkty różnych banków.

Na życzenie sporządzamy wnioski kredytowe, przygotowujemy zestawy dokumentów, które są niezbędne dla przyjęcia wniosku kredytowego przez daną instytucję finansową.

Usługi prawne

Kompleksowa obsługa w zakresie prawnym oraz podatkowym.
W zależności od potrzeb klienta oferujemy stałą, kompleksową obsługę prawną na zasadach stałego zlecenia lub pomoc doraźną w rozwiązaniu konkretnych problemów.
Back to Top